O nas

Tłumaczeniem Biblii zajmuje się grupa osób, którym Bóg położył na sercu ewangelizację wśród niesłyszących.
Współtworzą tę stronę głusi i słyszących. Co nas łączy? Wierzymy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby każdy kto uwierzy mógł żyć na wieki z Bogiem. Chcemy tłumaczyć biblię dla niesłyszących. Pomagać głuchym, którzy szukają Jezusa, aby mogli go poznać. Z naszej pracy mogą też korzystać osoby chcące pomagać niesłyszącym w uczestniczeniu w grupach domowych czy nabożeństwach.
Będziemy umieszczać migane pieśni, świadectwa . Wsparcia merytorycznego udziela Ewangeliczny Instytut Biblijny w Poznaniu.
Jest to grupa ewangelicznie wierzących osób, akademicko wykształconych w biblistyce ale nie związana organizacyjnie z żadną denominacją. Ewangeliczny Instytut Biblijny stawia sobie za cel: PROMOWAĆ – poznanie Pisma Świętego w językach oryginalnych, PROPONOWAĆ – przekłady Pisma Świętego z języków oryginalnych na język polski i POMAGAĆ poszukującym Bożej Prawdy w dotarciu do jej źródła. http://www.feib.pl/. Korzystamy też z pomocy zawodowych tłumaczy języka migowego.

Powyższy tekst w języku migowym w wersji uproszczonej: