Biblia

Biblia
Wybrany fragment Ewangelii Łukasza rozdział 2, wersety 1-21.
Narodziny Jezusa. Tłumaczenie na język migowy we współpracy z tłumaczem języka migowego
oraz Ewangelicznym Intytutem Biblijnym w ramach Społecznego Projektu
‘Biblia dla niesłyszących’ Dobry Znak.

Wersja wideo dla osób niesłyszących

Wersja literacka dla osób niesłyszących
Wersja literacka powstała z przekładu z języków oryginalnych na jęzk Polski współczesny.
Wersja ta została nestępnie opracowana przez tłumaczy języka migowego oraz dostosowana
do potrzeb osób niesłyszących.

To było dawno, około 2000 lat temu.
Cesarz rzymski rozkazał, że trzeba policzyć wszystkich ludzi w państwie.
Każdy człowiek musiał iść do miasta gdzie się urodził. Tam będzie liczony.
Józef mieszkał w mieście Nazaret, a musiał pójść do Betlejem.
Józef był z rodu króla Dawida.

Józef szedł razem z żoną Marią. Była ona w ciąży.
Kiedy przyjechali do Betlejem Maria zaczęła rodzić.
I urodziła syna pierworodnego, owinęła w pieluszki,
położyła w żłobie w szopie dla zwierząt
bo zabrakło miejsca dla nich w gospodzie.
Blisko, na polach, byli pasterze. Pilnowali owiec.
Nagle przyszedł anioł. Dookoła zrobiła się jasność. Pasterze bali się.
Anioł powiedział: Nie musicie się bać, mam dobrą wiadomość dla wszystkich ludzi.
Dziś w Betlejem urodził się Zbawiciel. On uratuje wszystkich ludzi to znaczy Chrystus-Pan.
Poznacie Go, będzie leżał w żłobie.

Wiele aniołów głośno mówiło :
Chwała Bogu na niebie, a na ziemi niech będzie pokój dla ludzi.

Gdy aniołowie wrócili do nieba, pasterze poszli do Betlejem szukać dziecka.
Gdy je znaleźli, zobaczyli, że Anioł mówił prawdę.
Opowiedzieli Marii i Józefowi o spotkaniu z aniołami. Każdy się dziwił.
Maria wszystko zapamiętała.
Pasterze wrócili do owiec, szli i chwalili Boga.

Po ośmiu dniach Maria i Józef zanieśli dziecko do świątyni, aby obrzezać.
Na imię dziecku dali Jezus tak jak kazał Bóg.
Było to gdy Anioł przyszedł do Marii kiedy była panną.

Tłumaczenie powstało we współpracy z Ewangelicznym Instytutem Biblijnym.