Galeria

W galerii prezentujemy zdjęcia z nagrywania pieśni miganych przez osoby niesłyszące. To ważne przedsięwzięcie, ale dla operatora kamery to także teatr ruchów i światła i cienia. Na tym także polega zasadnicza różnica w komunikacji ludzi słyszących i niesłyszących. Słyszącym wystarczy mówić bez angażowania ciała, dla osób głuchych każdy ruch jest słowem i emocją. Dlatego pieśni wykonywane w języku migowym zyskują efekt przedstawienia. Efekt finalny można zobaczyć na YouTube. Zapraszamy.