Nie wymigasz się od śpiewania

Czy Niesłyszący mogą uczestniczyc w życiu Kościoła?
Każda grupa wyznaniowa posiada swój własny porządek spotkań, często także rożne śpiewane są pieśni. To co łączy wszystkie kościoły chrześciajańskie to wspólne uwielbianie Boga podczas spotkań.
Społeczności, które mają w swoim gronie osoby głuche tłumaczą w teksty pieśni na język migowy co ma ułatwić uczestnictwo w nabożeństwach. Aby ułatwić pracę nas wszystkich w tym obszarze prezentujemy nagrania z pieśniami wykonywanymi przez Niesłyszących jako pantomima w okresie Bożego Narodzenia.

Link do YouTube Kolęda

Wrz16