Ewangelia Marka r. 1, w. 1-20


Tekst tłumaczenia:

Działanie Jana Chrzciciela

1. Dobra wiadomość o Jezusie Chrystusie, który jest Synem Boga, zaczyna się tak:
2. W Księdze proroka Izajasza napisano [słowa Boga]:
Ja wyślę przed Jezusem anioła. Anioł przygotuje drogę dla Jezusa.
3. oraz:
Słychać głos człowieka z miejsca daleko od ludzi:
Wy przygotujcie drogę dla Pana! Wyprostujcie przed Panem ścieżki!
4. I tak jak napisano, w miejscu daleko od ludzi, blisko rzeki Jordan, żył i przemawiał Jan Chrzciciel. Wzywał ludzi, żeby się opamiętali, to znaczy, żeby zastanowili się swoim życiem, powiedzieli Bogu przepraszam za grzeszne czyny, i żeby pozwolili się ochrzcić. Ochrzcić się to znaczy zanurzyć się w wodzie — aby pokazać, że teraz pragną żyć dobrze, zgodnie z wolą Boga — chcą otrzymać Boże przebaczenie.
5. I przychodzili ludzie z Judei, zbierali się też wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a Jan chrzcił ich w rzece Jordan, zanurzał każdego, kto się uczciwie opamiętał, przyznał do grzechów i przeprosił Boga.
6. Jan miał ubranie z wełny wielbłąda, skórzany pas, a jadł owady nazywane szarańczą i miód leśnych pszczół.
7. Jan ogłaszał: Potem przyjdzie ważniejsza osoba! Ktoś tak wspaniały i godny, że ja nie mógłbym Mu rozwiązać sznurówki przy butach, ja jestem słaby.
8. Jan mówił: Ja was chrzciłem, zanurzałem tylko w wodzie. Ale On, Pan, gdy przyjdzie, będzie was zanurzał w Duchu Świętym.

Chrzest Jezusa

9. W ten czas z miasta Nazaret, z Galilei, przyszedł Jezus i Jan ochrzcił Jezusa w rzece Jordan.
10. A gdy Jezus wychodził z wody, zobaczył, jak otwiera się niebo i jak Duch Święty, podobnie jak gołąb z wysoka, leci w dół i spoczywa na Jezusie.
11. I słychać było głos z nieba, (Bóg powiedział): Ty jesteś moim ukochanym Synem, z twojego powodu mam wielką przyjemność i radość.

Egzamin Jezusa — czas wielkiej próby (sprawdzenia)

12. Zaraz Duch Święty uczynił, że Jezus poczuł potrzebę wyjścia na pustynię.
13. Był tam 40 dni. W ten czas diabeł, to znaczy Jezusa przeciwnik (wróg), dawał Jezusowi trudne zadania i chciał, żeby Jezus zrobił błąd. Jezus mieszkał między zwierzętami, a pomagali Mu aniołowie.
14. A kiedy  Jana [Chrzciciela] zamknięto w więzieniu, Jezus przyszedł do Galilei i tam zaczął głosić dobrą, nową wiadomość, którą usłyszał od Boga.
15. Głosił: Nareszcie koniec czekania! Nadeszło Królestwo Boże! Teraz Bóg będzie rządził! Czas skończyć źle czynić i zaufać słowom Boga — zdecydować się tak żyć, jak nas uczy Jego dobra, nowa wiadomość.

Wybranie pierwszych uczniów

16. Gdy Jezus  szedł brzegiem Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i jego brata Jana. Byli oni w łodzi i  zarzucali w wodę sieci, bo byli rybakami.
17. Jezus zawołał: Chodźcie za Mną, a Ja zrobię, że podobnie jak teraz łowicie ryby, będziecie łowić ludzi!
18.  Obaj bracia zostawili sieci i poszli z Jezusem.
19. Potem Jezus zobaczył Jakuba i Jana, synów Zebedeusza. Siedzieli w łodzi i naprawiali sieci.
20.  Jezus zawołał też ich, a oni posłuchali, zostawili ojca i jego pracowników — i poszli z Jezusem.

Sie13