Wielkanoc

Życzymy Wam dobrych Świąt Wielkanocnych aby Zmartwychwstały Jezus był dla Was ważny.

A oto i niespodzianka! Najnowsze tłumaczenie fragmentów ewangelii.

Ostatnia wieczerza.

Tekst tłumaczenia:
22. A gdy Jezus z apostołami jedli, Jezus wziął chleb, błogosławił, łamał, rozdawał im i mówił: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało.
23. Potem Jezus wziął kielich, podziękował, dał im i pili wszyscy.
24. Jezus powiedział: To jest moja krew, krew Nowego Przymierza (słownik). Będzie ona przelana za wielu ludzi. 25. Obiecuję Wam, że nie będę już pił wina aż do dnia, gdy wypiję z nowego kielicha w Królestwie Bożym.
26. Po zaśpiewaniu pieśni wszyscy poszli na Górę Oliwną.

Aresztowanie Jezusa.

Tekst tłumaczenia:
43. Gdy Jezus jeszcze mówił, przyszedł jeden z Dwunastu apostołów – Judasz. Razem z Judaszem przyszła grupa ludzi z mieczami i kijami. Tym ludziom rozkazał iść arcykapłan, znawcy Prawa oraz starsi, to znaczy
przełożeni ludu.
44. A Judasz, zdrajca, wcześniej uzgodnił z nimi taki
znak: Powiedział: Człowiek, którego pocałuję, jest tym człowiekiem, którego wy szukacie. Aresztujcie go i ostrożnie prowadźcie.
45. Natychmiast gdy przyszli, Judasz podszedł do Jezusa i powiedział: Mistrzu! I pocałował go.
46.Wtedy ludzie zaatakowali Jezusa i aresztowali go.

Jezus przed Piłatem

Tekst tłumaczenia:
6.Na każde święto Piłat [zarządca Judei] uwalniał jednego więźnia. Był to ten więzień, którego ludzie wybrali. 7. A w więzieniu był wtedy Barabasz, aresztowany razem z innymi za zorganizowanie walk i zabójstwo. 8. Tłum prosił aby Piłat zrobił to, co zawsze. 9. Piłat zapytał: Czy chcecie abym wam uwolnił króla Żydów.
10. Wiedział, że arcykapłani aresztowali Jezusa z zazdrości.
11. Ale arcykapłani namówili ludzi, aby wybrali Barabasza. 12. Piłat zapytał: A co mam zrobić z Jezusem, którego wy nazywacie królem Żydów?
13. Tłum zawołał: Ukrzyżuj go! 14. Piłat zapytał: A jaka jest jego wina? A oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj go!
15. Wtedy Piłat, aby im się podobać, uwolnił Barabasza a Jezusa kazał ubiczować i poprowadzić na ukrzyżowanie.

Ukrzyżowanie Jezusa

Tekst tłumaczenia:
7. Ukrzyżowali razem z Jezusem dwóch przestępców, jednego po prawej stronie, a drugiego po lewej. 29. Obok przechodzili ludzie. Obrażali oni Jezusa. Mówili: Ty, który niszczysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, zejdź z krzyża! Ratuj teraz sam siebie! 31 Podobnie mówili arcykapłani i znawcy Prawa. Mówili: Innych ratował, a siebie samego uratować nie może! 32 To Chrystus? Król Izraela? Niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy to zobaczyli i uwierzyli w to, co obiecywał. Obrażali Jezusa też przestępcy, którzy byli razem z Jezusem ukrzyżowani.

Rozdarcie zasłony

Tekst tłumaczenia:
33. A około godziny dwunastej w południe wszędzie zrobiło się ciemno. Tak było przez trzy godziny. 34. Około godziny piętnastej Jezus zawołał: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?”. To znaczy: „Boże mój, Boże mój, dlaczego Mnie zostawiłeś?”. 35 A ludzie stojący blisko, gdy to usłyszeli, powtarzali, że Jezus woła Eliasza. 36. A jedna osoba wylała na gąbkę kwaśne wino, wbiła gąbkę na kij i próbowała dać Jezusowi do picia. Ta osoba powiedziała do innych ludzi: Zostańcie, zobaczymy czy Eliasz przyjdzie Jezusa uratować. 37. A Jezus zawołał głośno i umarł.
38 Wtedy zasłona w świątyni rozdarła się na dwie części, z góry do dołu. 39. A setnik, który stał naprzeciw krzyża, gdy zobaczył jak Jezus umarł, stwierdził: Ten człowiek naprawdę był Synem Boga.
42. Wieczorem, a był to jeszcze Dzień Przygotowania przed szabatem 43. przyszedł Józef z Arymatei. Józef był członkiem Wysokiej Rady. Wszyscy go szanowali. On też czekał na przyjście Królestwa Bożego. Józef poszedł odważnie do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. 44. Piłat zdziwił się, że Jezus już nie żyje. Zawołał setnika i zapytał, czy Jezus dawno umarł. 45. Setnik powiedział, że tak, więc Piłat dał ciało Jezusa Józefowi. 46.A Józef kupił płótno, zdjął Jezusa z krzyża, owinął Go w płótno i położył do grobu wykutego w skale. Na wejście do grobu zatoczyli wielki kamień.
47. Maria Magdalena i Maria, matka Jozesa, patrzyły, gdzie położono ciało.

Kwi21