Pierwszy fragment Biblii

Udostępniliśmy wybrany fragment Ewangelii Łukasza rozdział 2, wersety 1-21.
Narodziny Jezusa. Tłumaczenie na język migowy we współpracy z tłumaczem języka migowego
oraz Ewangelicznym Intytutem Biblijnym w ramach Społecznego Projektu ‚Biblia dla niesłyszących – Dobry Znak’.

Zapraszamy do działu Biblia

Gru20