Biblia dla niesłyszących


Witaj na stronie projektu społecznego tworzena Biblii dla osób niesłyszących. W projekt zaangażowane są wspólnoty wierzących z różnych Kościołów Chrześcijańskich w Polsce, Ewangeliczny Instytut Bibilijny oraz przedstawiciele organizacji wspierających osoby niesłyszące. Co jest naszym celem? Pragniemy aby Słowo Boże mogło być głoszone każdej osobie, która szuka poznania Boga także w języku migowym. Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy jaka jest przed nami, ale wiemy także jak ważne to zadanie. W Polsce żyje około miliona osób z dysfunkcją słuchu. Są to osoby całkowicie niesłyszące oraz niedosłyszące. Znaczna ilość z nich nie posługuje się językiem polskim jako językiem macierzystym. Dla nich stworzono język znaków pokazywanych dłońmi, to język migowy oraz migany. Język ten nie jest jednakowy w całej Polsce, są różne odmiany i ‘dialekty’. Widzimy potrzebę aby Słowo Boże mogło dotrzeć do osób niesłyszących w ich języku, którym posługują się na codzień.

Tłumaczenie powyższego tekstu na język migowy w wersji uproszczonej:

Wrz16